Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Voor het 2de semester 2014 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 7,5% (voor de overeenkomsten gesloten vˇˇr 16 maart 2013) of 8,5% (voor de overeenkomsten gesloten,vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013) (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 05/09/2014).

De wettelijke rentevoet voor het jaar 2014 bedraagt 2,75% (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014).

(Wet van 2 AUGUSTUS 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000).

Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de informatienota dd 14/11/2014 meegedeeld door de afdeling FinanciŰle markten en Diensten.
Contactpersonen dhr.
Patrice Bustin (tÚl. 0257 963 60) en dhr. Robert Watrin (tel. 0257 472 12).