Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Voor het 1ste semester 2014 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties 7,5% (voor de overeenkomsten gesloten vˇˇr 16 maart 2013) of 8,5% (voor de overeenkomsten gesloten,vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013) (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 23/01/2014).

De wettelijke rentevoet voor het jaar 2014 bedraagt 2,75% (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 20/01/2014).

(Wet van 2 AUGUSTUS 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000).

Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de informatienota dd 21/01/2014 meegedeeld door de afdeling FinanciŰle markten en Diensten.
Contactpersonen dhr.
Patrice Bustin (tÚl. 0257 963 60), dhr. Robert Watrin (tel. 0257 472 12) en dhr. Patrick Hocepied (tel. 0257 472 25).