Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Voor het 1ste semester 2015 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties:
- 7,5% tot en met 15/03/2015, en daarna 8,5% vanaf 16/03/2015 (voor de overeenkomsten gesloten vˇˇr 16 maart 2013)
- of 8,5% (voor de overeenkomsten gesloten,vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013)
(mededeling in het Belgisch Staatsblad van 16/03/2015).

De wettelijke rentevoet voor het jaar 2015 bedraagt 2,5% (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015).

(Wet van 2 AUGUSTUS 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000).

Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de informatienota dd 17/03/2015 meegedeeld door de afdeling FinanciŰle markten en Diensten.
Contactpersonen dhr.
Patrice Bustin (tÚl. 0257 963 60) en dhr. Robert Watrin (tel. 0257 472 12).