Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Voor het 2de semester 2015 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties: 8,5% (voor het tweede semester 2015, is er slechts één interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties wegens de beëindiging van de overgangsperiode bepaald in artikel 14, 2de lid, wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties) (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 13/08/2015).

De wettelijke rentevoet voor het jaar 2015 bedraagt 2,5% (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 30/01/2015).

(Wet van 2 AUGUSTUS 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000).

Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de informatienota dd 10/08/2015 meegedeeld door de afdeling Financiële markten en Diensten.
Contactpersonen dhr.
Patrice Bustin (tél. 0257 963 60) en dhr. Robert Watrin (tel. 0257 472 12).