Wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Voor het 1ste semester 2016 bedraagt de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties:8,5% (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 01/02/2016).

De wettelijke rentevoet voor het jaar 2016 bedraagt 2,25% (mededeling in het Belgisch Staatsblad van 18/01/2016).

(Wet van 2 AUGUSTUS 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, ten uitvoer van de richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000).

Bijkomende informatie over de toepasselijke wettelijke rentevoeten vindt u in de informatienota dd 01/02/2016 meegedeeld door de afdeling FinanciŰle markten en Diensten.
Contactpersoon dhr.
Patrice Bustin (tÚl. 0257/758.11).